DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW 
  
Plan dnia 

6.00-  8.00 Przyjmowanie dzieci do żłobka

 • zabawy swobodne dzieci
 • zabawy integracyjne, ruchowe, ze śpiewem
 • indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami
 • możliwość konsultacji rodziców z opiekunami

8.00 – 8.30 Przygotowanie do śniadania

 • czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej, kształtowanie umiejętności samoobsługowych

8.30 – 9.00 Śniadanie

9.00 – 9.15 Czynności higieniczne po śniadaniu

 • zabawy ćwiczące samoobsługę

9.15-10.15 Zabawy edukacyjne i ogólnorozwojowe

 • zabawy muzyczno- ruchowe
 • zajęcia edukacyjne
 • zabawy logopedyczne
 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • teatrzyki
 • nauka samodzielności

10.15 – 10.40 II śniadanie

 • czynności higieniczne
 • nauka samodzielnego spożywania

10.40 – 11.00

 • przygotowanie do snu nauka samodzielnego przebierania się

11.00-13.00 Odpoczynek dzieci

13.00-13.30 Pobudka

 • czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu

13.30 -14.00 Obiad

14.00 – 16.00 Zabawy relaksacyjne

 • słuchanie bajek
 • zabawy przy muzyce
 • masażyki

Zabawy swobodne

 • zabawy w kącikach tematycznych
 • zabawy ruchowe
 • układanki, puzzle
 • zabawy konstrukcyjne